top of page
img_2724---version-2_med_hr.jpeg

Nā Haʻawina 402

6 Pepeluali 2023

Hoʻomōhala hou i ka haʻawina kākau

‘Aʻohe haʻawina unuhi o kēia hopena pule!

E nānā hou naʻe i kāu haʻawina kākau mua i hana ai, me nā mea hou hoʻi āu i hoʻomōhala mua ai. ʻO kēia haʻawina, e haku hou i ka mea i haku mua ʻia, me ka hoʻokomo pū ʻana i nā mea hou i ʻupu aʻela. E makaʻala nō hoʻi i ka hemahema pilina ʻōlelo (e hoʻāʻo e loihape i kāu paukū), a e hoʻokomo pū aku i kēia mau mea ʻelua:

  1. he haʻina ʻaʻano mai ka papa hua ʻōlelo a kākou (me kona ʻami ʻākena pū kekahi)

  2. he mau kāhulu pepeke

1 Pepeluali 2023

Haʻina Pili - Hoʻomaʻamaʻa & Hōʻike Liʻiliʻi

Eia kekahi haʻawina unuhi no ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā haʻina pili. E hana aku nō, a e hoʻopaʻanaʻau i nā haʻina pili ma ka papa hua ʻōlelo a kākou. He hōʻike liʻiliʻi nō i ka Pōʻakolu!

30 Ianuali 2023

Haʻina ʻAʻano + kāhulu pepeke piko

Eia ka haʻawina hoʻomaʻamaʻa no kēia Pōʻakahi aʻe!

E hoʻomōhala nō hoʻi i nā ʻōlelo i kuhi ʻia ma kāu Haʻawina Kākau ponoʻī.

A, e nānā i ka papa hua ʻōlelo o nā Haʻina Pili, i paʻa pono no ka Pōʻakolu.

25 Ianuali 2023

Hoʻomaʻamaʻa hou

Eia ma ʻaneʻi kekahi mau kiʻi no nā ʻaʻano like ʻole. E hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻopuka ʻana (ʻaʻole ke kākau ʻana) i kēia mau ʻōlelo, he mau manawa nō ma mua o ka hui ʻana o ka papa i ka Pōʻakolu. I ia lā hoʻi e hāpai ʻia ai nā nīnau, a e nānā pū ai kākou i ka ʻaʻano i loko o ke kāhulu pepeke. E hana pū me ka leʻaleʻa a me nā hoa ʻōlelo Hawaiʻi!

23 Ianuali 2023

Haʻina ʻAʻano - hoʻomaʻamaʻa hou

Mahalo i ka nui nūnēnūnē o ke kakahiaka nei! Ua waiho ʻia ma ka Waihona Google kaʻu mau noka no ka haʻawina mua; aia ma ʻaneʻi.


Eia hoʻi ka haʻawina no kēia Pōʻakahi e hiki mai ana:

  • E hoʻokō i kēia haʻawina unuhi.

  • E nānā hou i kāu haʻawina kākau. Ma hope o koʻu heluhelu ʻana, e hōʻike ana au i kekahi māhele āu e hoʻomōhala (develop) hou ai - ma o ka hua ʻōlelo, ka wehewehe piha, a pēlā aku.

18 Ianuali 2023

Haʻina ʻAʻano - hoʻomaʻamaʻa / Haʻawina kākau

Eia ma ʻaneʻi ka haʻawina hoʻomaʻamaʻa ʻaʻano. Aia nō hoʻi ia ma kā kākou Waihona Google. E hana mua i kope nāu iho, a laila e hoʻopihapiha i ka haʻawina a waiho akula i kāu Faila Haumāna ponoʻī. Ke ʻoluʻolu, mai hoʻololi i ka palapala kumu aʻu i hoʻouka aʻela ma laila.


Eia kekahi, i loko o kēia pule, e ʻimi ʻoukou i kekahi mea e nānā pono ai - he observation hoʻi. He ʻano paha kēia o ka lani a i ʻole ke kai, he hanana nui ma ke kaona, he launa hoʻomākeʻaka paha no ka ʻohana, a pēlā aku. A laila, e haku i paukū no ka moʻolelo ʻana mai i ia mea āu i nānā akula, me ka hoʻopihapiha pono ʻana i nā mea kikoʻī ona. Waiho ʻia nō hoʻi kēia haʻawina kākau ma loko o kāu Faila Haumāna ponoʻī ma ka Waihona Google. I kupu mai he nīnau, e nīnau koke mai!


*I ʻike ʻoukou, e hoʻopaneʻe ana au i nā hōʻike liʻiliʻi no ka haʻina pili a me ka haʻina pili ʻole.

**ʻAʻohe kula i ka Pōʻakahi - a hui hou kākou i kēia Pōʻakolu aʻe!

11 Ianuali 2023

Nā Haʻina ʻAʻano

E hoʻomaʻamaʻa i nā haʻina ʻaʻano i loaʻa ma kēia palapala. Ma ka Pōʻakolu, e loaʻa ana he hōʻike liʻiliʻi no ua mau hua ʻōlelo nei. E hele mai nō hoʻi me nā nīnau pilina ʻōlelo no ka hoʻopuka ʻana i kēia mau hua ʻōlelo.

bottom of page