top of page

Wehewehe Moʻolelo Nūpepa

Eia iho nei nā moʻolelo nūpepa a nā hoa papa e wehewehe mai ana. E heluhelu aku nō ma mua o ka hui ʻana o ka papa ma kona lā haʻi ʻōlelo.

Ka Loea Kalaiaina, 1 Iulai 1899.

Na Lokalia e wehewehe mai.

Ka Hoku o Hawaii, 20 Mei 1942.

Na Kūʻehuikapono e alakaʻi.

Ka Lahui Hawaii, 2 Kepakemapa 1875. Na Keʻala kēia.

Ka Nupepa Kuokoa, 30 ʻApelila 1925. Na Puʻuwaihaokila e wehewehe mai.

Ka Nupepa Kuokoa, 18 Pepeluali 1888. Na Kamele o Puʻuwai.

"He Olelo Hoakaka Aku"

Ka Leo o ka Lahui, 5 ʻApelila 1893.

Na Hiʻilani e alakaʻi.

Ke Aloha Aina, 6 Nowemapa 1897. Na Maile kēia moʻolelo e wehewehe mai.

Ka Hoku o ka Pakipika, 10 ʻApelila 1862. Na Nāinoa e wehewehe mai.

Ka Nupepa Kuokoa, 10 Malaki 1899. Na Uchi kēia moʻolelo e wehewehe mai.

Ka Nupepa Kuokoa, 22 ʻAukake 1885. Na Kūpono kēia moʻolelo e hoʻolauna mai.

bottom of page