28 Malaki 2022

Damas, "Pale ʻo Luna, Pale ʻo Lalo."

28 Malaki 2022