51A7D1DD-BA9B-4C1A-8CBA-23ED13475CFC_1_105_c_edited.jpg

Nā Haʻawina 601

3 ʻOkakopa

Hiʻiakaikapoliopele; Wehewehe Mele

No Hiʻiakaikapoliopele

E heluhelu i kēia mau māhele ʻekolu o kā Hoʻoulumāhiehie mana o ka moʻolelo:

  • Ka hoʻomaka ʻana (a hiki i ko Hiʻiaka hoʻopau ʻana iā Panaʻewa): ʻaoʻao 1-60 / 1 Iune 1905 - 22 ʻAukake 1905

  • Ka hakakā ʻana me nā moʻo a me ka hoʻōla hou ʻana iā Lohiʻau: ʻaoʻao 188-238  / 19 Pepeluali 1906 - 10 ʻApelila 1906

  • Ka hou hou ʻana o Hiʻiaka me Lohiʻau: ʻaoʻao 420-453 / 30 ʻOkakopa 1906 - 30 Nowemapa 1906

Ke hui ka papa ma ka lā 3, na kekahi kumu e kōkua ma ke kamaʻilio ʻana. E like me kā kākou mau mea maʻamau, e ʻimi i ko ka mea kākau kūkulu manaʻo ʻana, i loko hoʻi o ka haʻi moʻolelo ʻana. A e hoʻomākaukau paha i mau manaʻo a nīnau e kamaʻilio pū ai.


No ka  Wehewehe Mele

‘O ka lā 10 o ʻOkakopa ka lā e pau ai ka pepa a e hana ʻia ai ka haʻi ʻōlelo. Ua koho ʻia nā mele; ʻo ka ʻimi ʻike a me ka wehewehe manaʻo ka mea i koe.


No ka pepa:

  • 5-8 ʻaoʻao, lele ka laina

  • Chicago/Turabian no ke kuhikuhia o lalo a me ka Papa Kūmole

  • Waiho ʻia ma ka Dropbox i Laulima ma mua o ka hui ʻana o ka papa

No ka haʻi ʻōlelo:

  • 10-15 minuke

  • Hōʻike ʻia maila kekahi ʻōlelo/kiʻi/mea i kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana

  • Iā ʻoe ke ʻano (no need be fancy)

26 Kepakemapa 2022

Poepoe: Moolelo Hawaii Kahiko

Eia ka palapala e heluhelu ai no ka papa i kēia pule aʻe. Na Hoaloha a me Kūʻehu e waiho i pepa Kālai Manaʻo ma ka papa kuhikuhi o Laulima; na Keleka e hāpai i mau manaʻo a nīnau hoʻi i loko o ka papa.

Eia kekahi, e koho i ke mele āu e wehewehe ai no ka Pepa Liʻiliʻi mua a me ka haʻi ʻōlelo pū.

29 ʻAukake 2022

He Mele no Kamehameha V.

"He Mele no Kamehameha V." Ke Alakai o Hawaii.

E heluhelu nō i kēia wehewehena mele, me ka nānā ʻana i ka manaʻo a kēlā me kēia loea mele i hoʻākāka maila. E like me ka nīnau nui i hāpai ʻia ma ka papa mua, e kau ka noʻonoʻo i ke ʻano i hana ai kēia poʻe akamai i ia mea he noiʻi, he kūkulu manaʻo, he hoʻonaʻauao, a he theory/philosophy/practice kekahi.


Pepa Kālai Manaʻo - Hoaloha a me Kūʻehu

E wae aku i kekahi paukū nui o ka hoihoi a me ka waiwai, a e kikokiko hou aku ma ka māhele mua o kāu pepa. Ma lalo iho, e kālai nō i nā manaʻo i loko o laila -- nā mea waiwai, ka pilina paha me kekahi mea ʻē aʻe āu i heluhelu ai, nā nīnau e puka mai ana, a pēlā aku. Waiho ʻia ka pepa (Word/Pages/pdf/Google Doc) ma ka Papa Kūkā i Laulima, ma mua o ka hola ʻumi o ka pō Lāpule, lā 28 o ʻAukake.


Ka Hoʻoulu Kamaʻilio - Keleka

Ma hope o ka heluhelu ʻana i nā pepa i kākau ʻia e nā hoa papa, e hoʻomākaukau i mau nīnau a manaʻo paha e hāpai ai i ka hui ʻana o ka papa, i mea e ulu ai ke kamaʻilio pū ʻana no kēia palapala.