top of page

16 Kēkēmapa 4:00 ʻaui

‘O ka haʻawina hope loa kēia o ke kau nei! Hulō!

Mai poina:

  • 4 a ʻoi moʻolelo nūpepa i hōʻiliʻili a kālailai ʻia

  • 5-8 ʻaoʻao, lele ka laina

  • E kuhikuhi aku nō (cite) i ka ʻike i loaʻa ma kekahi wahi ʻokoʻa - he puke paha, he lola, a he papa kekahi

  • E hana nō i Papa Kūmole no nā moʻolelo nūpepa a me nā kumu ʻike ʻē aʻe. Eia kekahi laʻana. E nānā aku nō ma ʻaneʻi i kōkua no nā ʻano kumu ʻike ʻokoʻa.

  • I loko o ka puanaʻī, mai hōʻano hou i ka ʻōlelo o ka moʻolelo nūpepa kahiko.

bottom of page