top of page

19 ʻOkakopa

E hana nui kākou i kēia pule i mea e paʻa pono ai ke kā hope o ka moʻolelo KUH #2! E makaʻala i kāu palapala Google, a me kaʻu mau manaʻo e waiho aku ai. Hoʻoponopono a hoʻoikaika ʻia, a pau loa i kēia pule aʻe.


Eia kekahi, e heluhelu hou paha i ka moʻolelo "Ka Hae Hawaii! Ke Koo o Hawaii!!", i paʻa pono kēia mau loina kākau i ʻike ʻia:

  • ka hoʻomōhala ʻana i nā hua ʻōlelo like

  • ka pīnaʻi

  • ke kāhea

  • ka hōʻoia ("ʻae")

  • ‘aʻole..., akā...

  • ‘ēkoʻa: i luna loa / i lalo loa; ke mau / ke hina

  • nīnau a pane

  • ka helu ʻana - he kāuna (4) nā mea o loko

  • ka hoʻokomo ʻana i lālani mele: "ua kūpono ke mele ʻia ʻana nona nā lālani aloha i puana mua ʻia..."

bottom of page