top of page

2 & 7 Kēkēmapa

Eia ka haʻawina hope loa no kēia kau, ʻo ia ka Papahana Noiʻi Nūpepa. Ma hope o kāu koho ʻana i kumumanaʻo maikaʻi, e ʻimi a loaʻa nā moʻolelo nūpepa kahiko he ʻehā a ʻoi no ia kumumanaʻo hoʻokahi. E heluhelu a kālailai aku nō, i loaʻa kekahi mau manaʻo nui mai loko mai o ua mau moʻolelo nei - he mau hua kēia o ka noiʻi ʻana.


Pōʻalima 12/2 & Pōʻakolu 12/7: Haʻi ʻōlelo

E wehewehe mai ʻoe i kekahi o nā manaʻo nui i loaʻa ma muli o kāu noiʻi ʻana, me ka hōʻike pū ʻana mai i kekahi o nā moʻolelo nūpepa nona ia mau manaʻo. 8-10 minuke ka lōʻihi o kēia haʻi ʻōlelo.


Pōʻalima 12/16: Pepa Noiʻi Nūpepa

Ma kēia pepa, e hōʻike mai nō ʻoe i nā hua o kāu noiʻi. ʻO nā manaʻo nui kēia i loaʻa ma o ka heluhelu a me ke kālailai ʻana i nā moʻolelo nūpepa, me ka ʻimi noiʻi ʻana paha i kahi ʻike e kākoʻo ana i ia mau manaʻo. Hōʻoia ʻia nō hoʻi e ka ʻike i loaʻa ma loko o nā moʻolelo nūpepa. 5-8 ʻaoʻao ka lōʻihi (lele ka laina), me ka loaʻa pū o ka Papa Kūmole (bibiliography) a me nā kuhikuhina (citations). Waiho ʻia i ka Faila Haumāna ma mua o ka hola 4:00 ʻaui o ka lā 16 o Kēkēmapa. (Eia ma ʻaneʻi kekahi laʻana o nei hana.)

bottom of page