top of page

2 ʻOkakopa 2023

Ma loko o kāu puke moʻomanaʻo, e helu papa mai i nā huaʻōlelo e pono ai kāu moʻolelo ʻelua no Ka Ulu Hoi, pēlā pū me nā ʻōlelo pōkole (he mau ʻōlelo noʻeau, ʻōlelo kaena, inoa kapakapa, lālani mele, ʻōlelo hoʻohenehene, hoʻōho, a pēlā aku).


E lilo kēia i ʻeke "pua" e wili ai paha i loko o kāu "lei" he moʻolelo nūpepa.


Ma ka lā 4 o ʻOkakopa e pau ai ke kā mua o ua moʻolelo nūpepa nei.

bottom of page