top of page

23 Nowemapa

Kā! ʻAne hala iaʻu kēia haʻawina! E huikala mai.


Ke ʻoluʻolu, ma mua o ka papa, e eʻe aku i ka ʻaoʻao ʻo Ka Hea, Ka Nīnau, me ka Pane. E heluhelu i ʻelua moʻolelo nona ka hea ʻana i ka mea kākau, me ʻelua moʻolelo nona ka nīnau me ka pane. A e kamaʻilio auaneʻi nō.


Mai poina, e hoʻomau i ka hoʻoikaika ʻana i ka moʻolelo ʻekolu no Ka Ulu Hoi. A, ke loaʻa ka moʻolelo a Kamāhie e wehewehe mai ana, e hoʻouka ʻia nō ma ka paena pūnaewele nei.

bottom of page