top of page

26 ʻOkakopa

Eia ka haʻawina nui o kēia pule, ʻo ia hoʻi ka Pepa Ana Holomua.

  • Wehewehe hou ʻia ke ʻano o kēia pepa ma ʻaneʻi.

  • E hoʻopaʻa i hola e hui ai me aʻu, ma kēia palapala kākau inoa.

  • E hoʻopau i ka pepa, a e waiho i kāu Faila Haumāna ponoʻī i ka lā ma mua o ka hālāwai.


Haʻawina heluhelu: Ke Aloha ʻĀina

No ka Pōʻakolu, e heluhelu i kēia moʻolelo kaulana i haku a hoʻopuka ʻia e Joseph Kahoʻoluhi Nāwahī:

"Ke Aloha Aina: Heaha Ia?" Ke Aloha Aina. 25 Mei 1895.


Wehewehe MNP

Na Kūʻehu e alakaʻi mai i ka hoʻomaopopo ʻana i kahi moʻolelo mai ka nūpepa kahiko mai. Hiki ke loaʻa ia moʻolelo ma ka ʻaoʻao Wehewehe MNP o ka paena nei. E nānā aku nō ka maka ma mua o ka hui ʻana o ka papa i ka Pōʻakolu.

bottom of page