top of page

28 ʻAukake 2023

‘O ka lā 30 o ʻAukake (kēia Pōʻakolu aʻe), ʻo ia ka lā e pau ai kāu kā mua o ka moʻolelo KUH mua. E hoʻomaka koke nō i ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻike e pono ai a me ka haku ʻana i kāu moʻolelo.


Eia nō hoʻi kekahi mea e heluhelu ai ma mua o ka hui ʻana o ka papa i ka Pōʻakahi. E kamaʻilio pū ana kākou no nā loina kākau o loko a me ka leo kākau ona.

"Kela Mau Aina Leialii." Hawaii Holomua. 24 ʻAukake 1893, 2.

bottom of page