top of page

28 ʻOkakopa

No ka Pōʻalima, e heluhelu hou i kā Nāwahī moʻolelo "Ke Aloha Aina; Heaha Ia?" E ʻimi aku a loaʻa nā loina kākau o loko a me ke ʻano o ko iala kūkulu manaʻo. A laila, e heluhelu i ke koʻolua o ua moʻolelo nei, ʻo ia hoʻi "Ka Mana o ka Mageneti." Pehea i ʻokoʻa ai? He aha nā manaʻo hou i hāpai ʻia? Ua lawa paha ka heluhelu ʻana i kekahi o ua mau moʻolelo nei he ʻelua?


Eia kekahi, e hoʻomākaukau no kā Hiʻilani Wehewehe MNP.

bottom of page