top of page

28 Kepakemapa

Whew, ke holo nei ka moku!


Eia ka haʻawina no ka Pōʻakolu - e haku ʻia kāu kā mua o ka moʻolelo KUH #2. E aho hoʻi ka haku ʻana a piha ka moʻolelo, mai ka mua a ka hope, i hiki ke hoʻoikaika ʻia i ka pule ma hope aku. Waiho ʻia ma loko o ka faila Pukana 2 ma kā kākou Google.


Eia hoʻi, e hoʻomanaʻo i kēia mau mea i hāpai ʻia ma ka papa, i paʻa pono ai kāu moʻolelo:

  • ke ʻano o ka wehena i pili i ke kumu o ka moʻolelo

  • ka hoʻokomo ʻana i nā ʻōlelo noʻeau a me nā ʻōlelo pili ʻāina

  • ka hea ʻana i ka mea heluhelu no ka ʻapo koke ʻana iā ia

  • ka pīnaʻi

  • ke poʻomanaʻo a me ke kuhi hou ʻana i ka manaʻo ona

A me ka pilina ʻōlelo kekahi, e like me kai hōʻike ʻia ma ka papa kuhikuhi:

  • ka painu ʻana + hunekuhi

  • nā pani hakahaka no "pono"

  • ‘o / o

  • a pēlā aku!

bottom of page