top of page

30 ʻOkakopa 2023

E hoʻomau kākou i ka haʻawina hoʻonui ʻōlelo ʻo "I Manamana ka ʻŌlelo." E haku hou kēlā me kēia haumāna i nā ʻōlelo i hōʻuluʻulu ʻia ma ua haʻawina nei, a laila kamaʻilio ʻia nā ʻōlelo a me ko lākou mau manaʻo ʻokoʻa ma ka papa.


Eia kekahi, e hoʻomākaukau i ke kumumanaʻo no ka moʻolelo ʻekolu o Ka Ulu Hoi!

bottom of page