top of page

30 Kepakemapa

Inā ʻaʻole i pau kāu kā mua no ka moʻolelo Ka Ulu Hoi, e hoʻopau koke aku nō! Waiho ʻia ma ka faila "Pukana 2" ma mua o ka papa ma ka pōʻalima, o loaʻa ʻole kahi hua.


Eia kekahi, e haku hou i ka wehena o ia moʻolelo like nō, i ʻike ʻia ka pilina me ka ʻole paha. Eia kekahi mau wehena i kamaʻilio ʻia ma ka papa:

  • ka ʻōlelo noʻeau

  • ke poʻomanaʻo nui me ke kuhi hou ʻana aku iā ia

  • ke kauoha (me ka ʻiae paha)

  • ka wehewehe mua ʻana i ke kūlana o ia wā a wahi paha (setting the scene)

  • ka hoʻolauna mua ʻana i ka manaʻo nui: "He wahi nūhou kaʻu..." "He lono hoʻomānaʻonaʻo kai loaʻa mai..." a me ka haʻi moʻolelo ma hope: "Penei kahi moʻolelo..."

  • ke aloha ʻana i ka lehulehu ma ke ʻano he welina maoli, me ka wili pū ʻana i nā ʻōlelo i paʻa ma nā welina maʻamau me kekahi mea hou na ka haku moʻolelo

He paukū ka lōʻihi o kēia wehena hou. E pākuʻi ʻia ma ka faila like o kāu kā mua.

bottom of page