top of page

6 Nowemapa 2023

E hoʻopau i ke kā mua o kāu moʻolelo no ka pukana 3 o Ka Ulu Hoi! Ma ka papa e heluhelu pū ʻia ai a e paka ʻia ai hoʻi.


Eia hoʻi ka moʻolelo a Makana e wehewehe ai ma ka papa: "Ka Moolelo Kaao o ka Hoouka Kaua a na Pueo." E heluhelu aku ma mua o ka hui ʻana o ka papa.

bottom of page