top of page

8 Nowemapa 2023

E hoʻomau nō i ke kākau me ka hoʻoikaika ʻana i ka moʻolelo ʻekolu no Ka Ulu Hoi. Waiho ʻia ke kā mua ma kēia faila ma ka Pōʻakolu.


E hoʻomākaukau hoʻi no kā Kailana wehewehe ʻana i kekahi moʻolelo nūpepa. Eia ka moʻolelo!

bottom of page