top of page

1 ʻApelila 2024

Puaʻi Manaʻo: Mokuna Moʻolelo

He papa nō i ka Pōʻakahi! E hele mai!


I mākaukau, e nalu iho i loko ou no ke ʻano o kāu moʻolelo piha e haku ai. He moʻolelo hakuhia nō, a i ʻole he moʻolelo ʻohana (ʻaʻole i paʻa ʻē ma mua). A he moʻolelo i hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i nā mokuna he ʻewalu a ʻoi. E kākau hoʻi ma kāu puke moʻomanaʻo (a i ʻole ma kekahi pepa, inā aia iaʻu kāu puke) i nā manaʻo nui o nēia moʻolelo āu e haku ana. ʻO ia kā kākou e kūkākamaʻilio ai i ka Pōʻakahi.

bottom of page