top of page

1 Pepeluali 2023

Hoʻolālā Puke Kamaliʻi

Eia kekahi mau puke hou aku e heluhelu ai i kēia pule, aia ma noeau.org/napuke:

  • ‘Oiai au e hiamoe ana

  • I nehinei, aia ka moa ma kahi o...


‘O ka mea nui naʻe, e hoʻomaka i ka hoʻolālā ʻana i kāu puke ponoʻī e haku ai. He aha kona moʻolelo a me kona mau meʻe? E aʻo ʻia ana kekahi analula? No ka pae hea ia? He aha nā mea ʻē aʻe e aʻo ʻia ma o ia puke? E kiloi aku nō i kou mau manaʻo ma kekahi palapala Google, a waiho ʻia i ka faila Puke Kamaliʻi i noa i ka papa. **ʻAʻole kēia he kā (draft) o kāu puke - he wehewehe wale nō i kou mau manaʻo no ua puke nei.

bottom of page