top of page

10 Malaki 2023

Haku Wehena

‘Eiʻa kekahi papa kuhikuhi no nā ʻano like ʻole e hoʻomaka ai kekahi moʻolelo wahi pana. E heluhelu aku nō, a e kau ka manaʻo i nā mea i kamaʻilio ʻia ma ka papa nei. A laila, e hoʻāʻo ʻoe i ‘elua ʻano wehena no ka hoʻomaka ʻana o kāu moʻolelo wahi pana ponoʻī. ʻAʻole lōʻihi loa kēia mau wehena; he paukū pōkole hoʻi. Ke paʻa, e waiho ʻia ma ka faila Moʻolelo Wahi Pana i noa i ka papa holoʻokoʻa.

bottom of page