top of page

12 Pepeluali 2024

Ka Moʻolelo Pōkole

Mahalo iā ʻoukou haumāna i hele pū i ka papa i nei lā, me ka hoʻomanawanui ʻana iaʻu, i lohe (hou) ʻia ke ʻano o nā moʻolelo pōkole e haku ʻia nei. Ma muli o ia hana, ʻupu hou aʻe ka manaʻo e koho pono i kāu moʻolelo a me kona ʻano. ʻOi aku paha ka maʻalahi a me ka holo pono ʻana o ka hana inā he moʻolelo pōkole maoli nō. A inā nō e haʻi ʻia kekahi māhele o ka moʻolelo lōʻihi, e kau pono i nā palena o ia māhele o ka moʻolelo, i piha ke haʻi hou ʻia.


No laila, eia nō ka hana e hoʻokō ai no ka pae pono ʻana o nei waʻa:

  • 2/12: e hoʻomau aku nō i ke kākau moʻolelo, a hiki paha i kona hopena, a i ʻole ʻaneʻane nō e hiki aku i kona hopena. e makaʻala hoʻi i nā manaʻo aʻu e waiho ai ma kāu palpala, a hoʻoponopono/hoʻopihapiha aku. Ma ʻaneʻi ka faila e hoʻokomo ʻia aku ai.

  • 2/14: pau loa ke kā mua, i lawa ka manawa no ka hoʻoponopono

  • 2/21: hoʻihoʻi ʻia maila ke kā hope, ua hoʻoponopono ʻia, haku ʻia nō a lawa


Mai poina hoʻi ke kōkua o nā mea kākau i hele ma mua. I hele a pilikia kāu hana, e nānā hou i nā moʻolelo i waiho ʻia ma nei faila a me nā moʻolelo pōkole, nā moʻolelo wahi pana hoʻi i loaʻa ma ʻaneʻi. Ua waele mua ʻia ke ala; ʻo kā kākou ka hahai aku.

bottom of page