top of page

18 Ianuali 2023

Wong / Kākau Manaʻo

Eia ka haʻawina o kēia pule. E heluhelu i nā moʻolelo ʻelua a Laiana Wong - aia nō ke waiho lā i ka ʻaoʻao Hoʻolauna o nei paena pūnaewele. A laila, e pane mai i kēia nīnau:

  • Hoʻomanaʻo paha ʻoe i kekahi wā āu i lohe a i hoʻopuka ai paha ʻoe i "ka ʻōlelo Hawaiʻi ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi"? Hoʻomanaʻo paha ʻoe i wā i hoʻopuka ʻia ai ka ‘ōlelo haole ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi? E wehewehe piha mai.

  • Pili anei kēia mau manaʻo a Wong me kā Basham i hoʻākāka maila? Me ka haku moʻolelo ʻana paha?


Waiho ʻia kāu pepa Kākau Manaʻo (1-2 ʻaoʻao, lele ka laina) ma kāu Faila Haumāna i ka Waihona Google a kākou. Ma mua nō hoʻi ia o ka hui ʻana o ka papa i ka Pōʻakolu.

bottom of page