19 Ianuali 2022

Hoʻopilipili (ka piko o ka moʻolelo); Laiana Wong

Eia ka haʻawina hoʻopilipili, i loaʻa mai ka moʻolelo mai ʻo "He wahi kaao."


Koho ʻia kekahi ʻāpana o ke kiʻiʻoniʻoni, a kiʻi kīwī paha i paʻa pono iā ʻoe. He ʻāpana kēia e hui ai kekahi mau meʻe o ka moʻolelo, a kamaʻilio pū. E kākau hou ʻoe i kēia hui ʻana, me ka hoʻopili ʻana i ka loina kākau i ʻike ʻia ma "He wahi kaao," ʻo ia hoʻi:

  • ka loaʻa ʻana o kekahi piko o ka moʻolelo - puka mai ka hua ʻōlelo "kēia" no ua meʻe nei

  • ka hoʻopuka ʻana i ka hunekuhi "aku" no kāna mau hana i hoʻokō aku ai

  • ka hoʻopuka ʻana i ka hunekuhi "mai" no kā haʻi mau hana i pili i ua meʻe nei


Waiho ʻia ma ka māhele Hoʻopilipili o ka Dropbox ma Laulima ma mua o ka hui ʻana o ka papa i ka Pōʻakolu.


Eia kekahi, e heluhelu aku i kā Laiana ʻatikala, a e hoʻomākaukau no ke kamaʻilio pū: