20 - 27 ʻApelila 2022

Moʻolelo Pōkole

20 ʻApelila

E pau ke kā piha o kāu moʻolelo pōkole - 5 ʻaoʻao, a paʻa ka moʻolelo. Hoʻouka ʻia ma ka Forum ma mua o ka hui ʻana o ka papa. **E loaʻa ana kahi pani hakahaka i ia lā.


25 ʻApelila

‘Aʻohe papa. Mau nō kēia ma Hilo. E hoʻomau i ka haku hou ʻana a me ka hoʻoikaika ʻana i kāu moʻolelo.


27 ʻApelila

Hui hou nō me ke kumu. Hoʻouka ʻia kekahi kā hou aku ma ka Forum - ʻo ka hope loa kēia ma mua o ka pau loa ʻana o ka moʻolelo i ka haku ʻia.