top of page

20 Ianuali 2023

Haku moʻolelo kikoʻī

"Excuse my back, eh?"


No kēia haʻawina, e lawe i kēia loina hulikua o ka poʻe Hawaiʻi, a e haku i moʻolelo pōkole loa no kēia hana. Mai poina - he moʻolelo kikoʻī nō kēia, no laila mai nō a kākau ma ke ʻano laulā a hoʻokāhuahua. E haʻi mai naʻe no nā minuke he ʻelima paha i kupu ai kekahi hana i pili i kēia loina, a me nā mea ʻē aʻe i pili. He moʻolelo hakuhia nō, ʻaʻole he mea āu i ʻike maka aku ai.


Hoʻokahi paukū o nei poke moʻolelo. Waiho ʻia i kāu faila Hoʻopilipili ke mākaukau.

bottom of page