top of page

21 ʻApelila 2023

Moʻolelo Hakuhia

Nui ka waiwai a me ka leʻaleʻa o ke kamaʻilio ma ka papa i nei lā! Mahalo iā ʻoukou! No ka Pōʻalima, e hoʻopaʻa i ʻolokeʻa (outline) o kāu moʻolelo hakuhia, a waiho aku ma ʻaneʻi. Inā hiki, e haku nō hoʻi i ka hoʻomaka ʻana o ua moʻolelo nei, i ʻike mākou i ke ʻano o ka moʻolelo āu e noʻonoʻo ana.

bottom of page