top of page

22 ʻApelila 2024

Mokuna Moʻolelo

Ō hoʻomau nō i ka haku ʻana i ka mokuna o kāu moʻolelo lōʻihi. Ma ʻaneʻi e waiho ai i ke kā mua, i holomua pono kākou i kēia mau pule hope loa o ke kau nei.


Eia kekahi, e kipa mai ana ʻo Kama Kaaikaula i kā kākou papa i ka Pōʻakahi. ʻAkahi ʻo ia i puka me ke kekelē laeoʻo, a ʻo kāna papahana, ʻo ia ka haku ʻana i moʻolelo kaʻao hou ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Eia kāna moʻolelo i haku ai (hoʻomaka nō ka moʻolelo i ka ʻaoʻao 29 o ka palapala). E heluhelu liʻiliʻi aku ma mua o ka papa, a e hoʻomākaukau hoʻi i mau nīnau e hāpai aku ai nona.

bottom of page