top of page

22 Ianuali 2024

Ka Heluhelu Kaʻao

E hoʻomaka nō i ka heluhelu ʻana i kāu kaʻao i koho iho nei. A, ke ʻike ʻia kekahi māhele i ulu ai kou hoi, a ʻike ʻia paha ke akamai o ka mea kākau, e mālama ma ka ʻaoʻao. E hiki mai ana ka manawa e wehewehe ʻia mai ai (a hoʻopilipili pū ʻia paha) ua mau māhele hoihoi nei. No ka Pōʻakahi, e hoʻomākaukau no ka wehewehe liʻiliʻi ʻana i ka maka mua o ia moʻolelo kaʻao.

bottom of page