top of page

24 Malaki 2023

MWP / Kūpale Laeoʻo

E hoʻomau nō kākou i ke kamaʻilio no nā kā mua o ka Moʻolelo Wahi Pana. Eia hoʻi, e hoʻokuʻu koke ʻia ana nō ka papa, i naue like ai kākou i ke kūpale laeoʻo a Kaimana Kawaha. Aia ana ma Webster 104, hola 12:00, a ma ka Zumi pū kekahi.

bottom of page