top of page

25 Ianuali 2023

Hoʻopilipili ("Excuse my back")

Eia hou nā moʻolelo ʻelua e lilo ana i kumu hoʻopilipili no kēia haʻawina:

E koho i kekahi, a ʻo ia ana nō ke alakaʻi i kou haku hou ʻana i ka moʻolelo pōkole no ka huli kua ʻana. E nānā pono i ka leo (tone) o ke kumu hoʻopilipili, a me ke kaʻina ʻōlelo i loko ona. Inā he pāpā ʻōlelo i loko o ke kumu, e hoʻopilipili i ke ʻano o ia pāpā ʻōlelo ma kāu mea ponoʻī. Inā he kaʻina hana "akula" a i ʻole he "when - hana - hopena" kona, e hoʻopilipili aku nō. Hana ʻia kēia i kekahi ʻaoʻao hou aku o kāu moʻolelo mua i haku ai.

bottom of page