top of page

27 Ianuali 2023

Nā Puke Kamaliʻi (0-3)

Ua waiho ʻia ʻekolu puke kamaliʻi ma kā kākou Waihona Google. E heluhelu aku nō i ia mau puke, a me kēia mau puke a Noʻeau Warner i haku ai. Hiki ke loaʻa ua mau puke nei ma noʻeau.org/napuke.

  • He aha ka inoa o kēia manu?

  • He aha ka iʻa nona kēia hiʻu?

  • Ua lele ka lupe i luna

A laila, e waiho i Pepa Kākau Manaʻo ma kāu faila haumāna. Ma ua pepa nei, e koho i hoʻokahi puke āu i heluhelu ai, a e wehewehe mai i kona pahuhopu nui, nā ʻano mea i hoʻokō i ua pahuhopu nei, a me nā mea waiwai ʻē aʻe āu i ʻike aku ai ma ia puke hoʻokahi. Inā he manaʻo loiloi a he nīnau paha, e hāpai aku nō i loko o kēia pepa. He ½ - 1 ʻaoʻao ka lōʻihi.

bottom of page