top of page

28 ʻApelila 2023

Moʻolelo Hakuhia (hoʻomau)

E lākou nei, mahalo i ka ʻae ʻana mai e hoʻopaneʻe aku i kā kākou papa. I ka hola 9-10:15 kākou e hui ai i kēia Pōʻalima, ma ka Zui maʻamau. A, e hoʻomau nō kākou i ka hoʻoponopono a me ka hoʻomōhala ʻana i nā moʻolelo hakuhia a ʻoukou.

bottom of page