top of page

28 Pepeluali 2024

Huakaʻi i ʻUalakaʻa!

‘O ka lā kēia e huakaʻi ai kākou a ʻike maka aku iā Puʻu ʻUalakaʻa. Ma uka nō kākou e hui ai, ma ka Pāka Mokuʻāina ʻo ʻUalakaʻa. E lawe mai hoʻi i:

  • kahi mea e noho ai (noho/hāliʻi/moena)

  • pale ua (lākeke/māmalu)

  • peni/penikala a me kekahi papa a puke paha e paʻa ai kāu pepa

  • mea inu/ʻai māmā e lawa kūpono ai ʻoe


E hoʻopaʻa mua nō hoʻi i kāu wehewehe ʻana i wahi pana a kākou e kiʻei aku ai mai uka mai o ʻUalakaʻa, a mākaukau no ka haʻi pōkole ʻana i kona moʻolelo i mua o nā haumāna ʻē aʻe.


Eia hoʻi, inā e lomilomi hou ana ʻoe i kāu moʻolelo pōkole, e hana nō ma mua o ka hopena o nei pule. Mahalo!

bottom of page