top of page

29 Ianuali 2024

Puaʻi Manaʻo: Moʻolelo Pōkole

Eia kākou ke hoʻokoke aku nei i ka wā e haku ʻia ai kā ʻoukou mau moʻolelo pōkole ponoʻī. No laila, e hoʻokaʻawale i kekahi manawa i kēia pule no ke kau pono o ka manaʻo ma ke kumuhana a me ke ʻano o kāu moʻolelo e haku ai. No ka manawa, lawa ke kiʻi wale ʻana i ka inoa a i ʻole ka manaʻo nui o kāu moʻolelo. E kākau nō naʻe i kekahi mau koho, i loaʻa kekahi mau mea e kamaʻilio ai ma ka papa i ka Pōʻakahi. Kākau ʻia paha ma luna o kekahi pepa paʻa, i hiki ke hoʻokomo ʻia i kāu puke moʻomanaʻo ke loaʻa hou aku iā ʻoe.


E like me kaʻu i wehewehe ai ma ka papa, iā ʻoe nō ke ʻano o kāu moʻolelo: he moʻolelo hakuhia paha, he moʻolelo ʻohana, he moʻolelo haole āu e lawe-Hawaiʻi ai, he moʻolelo kahiko āu e haʻi hou ai, a pēlā aku nō.

bottom of page