top of page

3 Pepeluali 2023

Puke Kamaliʻi - kā mua / hoʻoulu manaʻo

Ua hiki mai nō ka wā!


Inā mākaukau ʻoe no ka hoʻomaka ʻana i ka haku puke kamaliʻi, e hoʻomaka nō. Ma kāu faila, e hōʻike mai nō hoʻi i kahi e kaʻawale ai nā ʻaoʻao - no ka puke, e pahā hoʻi ka huina nui o nā ʻaoʻao ona, me ka helu pū ʻana i ka ʻili o ka puke (ʻo mua me hope).


Inā paha i hiki ʻole i kahi e mākaukau loa ai no ka haku puke, e hoʻomau nō i ka hoʻoulu manaʻo. A, ma ka palapala like o ka puaʻi manaʻo mua, e wehewehe i kēia mau mea ʻelua:

  • nā hemahema āu e mahuʻi ana, a me nā ʻōlelo/hoʻoponopono e loaʻa ana ma loko o ka puke

  • nā loina Hawaiʻi e lilo ana i kahua no kāu puke

Waiho ʻia ma ka faila Puke Kamaliʻi i noa i ka papa, ke ʻoluʻolu.

bottom of page