31 Ianuali 2022

Hoʻopilipili 3, Hoʻolālā Puke Kamaliʻi

Aia ka haʻawina Hoʻopilipili 3 ma ʻaneʻi. E hoʻopihapiha pono aku nō, me ka maiau, a e waiho aku i ka faila Hoʻopilipili o kāu Dropbox ma mua o ka papa i ka Pōʻakahi. **I akāka - e koho i hoʻokahi haʻawina mai ka hopena o ia palapala, a e haku i paukū, me he mea lā ke haku nei ʻoe i moʻolelo hou.Eia kekahi, e hoʻomaka i ka hoʻolālā ʻana i ka moʻolelo o kāu puke ponoʻī. E noʻonoʻo ʻia:

  • ka moʻolelo o ka puke (e laʻa ke kuʻi ʻopihi ʻana)

  • nā meʻe i loko (e laʻa ke keiki, kona ʻanakē, a me kona kaikaina ponoʻī)

  • ka mea haʻi moʻolelo (e laʻa he waha ʻōlelo ʻokoʻa - ʻaʻole ia he meʻe no ka moʻolelo)

  • kahi ona (e laʻa ma ka pali kahakai i Keauhou, Kona)

  • ka wā (e laʻa kēia au nei nō)

  • ka holo ʻana o ka moʻolelo (hele pū lākou i ke kuʻi ʻopihi, na ka ʻanakē e aʻo mai. ʻo ke kaikaina, he kolohe wale nō kāna hana, nuku mau ʻia e ka ʻanakē. a ʻo ka meʻe nui, kohu ʻānela kāna hana)


E kākau noka paha, no ka mea i ka Pōʻakahi e kamaʻilio pū ana kākou no kēia mau moʻolelo a pau a ʻoukou e noʻonoʻo nei. Inā makemake ʻoe e waiho i palapala ma ka faila Kākau Manaʻo, i ʻike au i kāu mea e manaʻo nei, ua hiki nō. ʻAʻole naʻe ia he koina.