top of page

5 Pepeluali 2024

Haʻi Pōkole & Paukū Mua

Ke paʻa kou manaʻo no ka moʻolelo pōkole āu e haku ai, e hoʻomaka nō, me ka hoʻokō ʻana i kēia mau mea ʻelua ma mua o ka papa i ka Pōʻakahi:

  • ka haʻi pōkole ʻana i ka moʻolelo holoʻokoʻa (he ʻano hōʻuluʻulu paha)

  • ka paukū mua o ia moʻolelo (kona haʻi piha ʻana)

Waiho ʻia kēia mau mea ʻelua (ma ka palapala hoʻokahi) i loko o nei faila. I ka Pōʻakahi, e kōkua ana ʻo Makia iā ʻoukou no ka hoʻomōhalahala ʻana i ua moʻolelo nei. I mua!

bottom of page