top of page

6 Malaki 2024

Pua‘i Manaʻo - Puke Keiki

E ho‘omaka nō i ka ho‘olālā ‘ana i kāu puke keiki (pae #2 a i ‘ole pae #3):

  • he aha ka mo‘olelo/pō‘aiapili o kāu puke?

  • na wai ka ‘ōlelo? he pāpā ‘ōlelo ko loko?

  • he aha nā analula e pīna‘i ana (e aho ke koho ‘ana i ho‘okahi a ‘elua paha, i pa‘a pono)

Kākau ‘ia kēia mau mana‘o i loko o kāu puke kākau, a holomua kākou i ka Pō‘akolu.

bottom of page