7 Pepeluali 2022

Puke Kamaliʻi (kā 2); Pūnia

‘Elua haʻawina o kēia pule:


Pūnia me ka Lua Ula

E heluhelu i kēia puke - aia nō ke waiho lā ma ka māhele Resources o Laulima. E nānā i ke ʻano o ka pīnaʻi i kēia moʻolelo. He pīnaʻi ʻōlelo ia, a he pīnaʻi hoʻi o ka hana maʻalea a ke keiki.


Puke Kamaliʻi - kā 2

E haku i kā ʻelua o kāu puke. No kēia kā, e hoʻāʻo i ke kākau ʻana i ka moʻolelo like ma kekahi ʻano ʻokoʻa loa. Inā ua haku mua ʻoe ma ke ʻano he pīnaʻi, e hoʻāʻo paha ma ka haʻi moʻolelo. Inā ua haku mua ʻia ma ke ʻano he nīnau a pane, e hoʻāʻo paha me ka nīnau ʻole, a i ʻole me kekahi nīnau ʻokoʻa. Haku pū ʻia me ka hōʻike lihi ʻana i kona mau kiʻi.

  • Waiho ʻia kēia kā ma ka Forum ma Laulima, ma ke ʻano he pane i kāu mea mua i hoʻouka ai.

  • ‘O ka palena pau, ʻo ia hoʻi ka wā e hui ai ka papa i ka Pōʻakahi.