top of page

3 ʻOkakopa

Hiʻiakaikapoliopele; Wehewehe Mele

No Hiʻiakaikapoliopele

E heluhelu i kēia mau māhele ʻekolu o kā Hoʻoulumāhiehie mana o ka moʻolelo:

  • Ka hoʻomaka ʻana (a hiki i ko Hiʻiaka hoʻopau ʻana iā Panaʻewa): ʻaoʻao 1-60 / 1 Iune 1905 - 22 ʻAukake 1905

  • Ka hakakā ʻana me nā moʻo a me ka hoʻōla hou ʻana iā Lohiʻau: ʻaoʻao 188-238  / 19 Pepeluali 1906 - 10 ʻApelila 1906

  • Ka hou hou ʻana o Hiʻiaka me Lohiʻau: ʻaoʻao 420-453 / 30 ʻOkakopa 1906 - 30 Nowemapa 1906

Ke hui ka papa ma ka lā 3, na kekahi kumu e kōkua ma ke kamaʻilio ʻana. E like me kā kākou mau mea maʻamau, e ʻimi i ko ka mea kākau kūkulu manaʻo ʻana, i loko hoʻi o ka haʻi moʻolelo ʻana. A e hoʻomākaukau paha i mau manaʻo a nīnau e kamaʻilio pū ai.


No ka  Wehewehe Mele

‘O ka lā 10 o ʻOkakopa ka lā e pau ai ka pepa a e hana ʻia ai ka haʻi ʻōlelo. Ua koho ʻia nā mele; ʻo ka ʻimi ʻike a me ka wehewehe manaʻo ka mea i koe.


No ka pepa:

  • 5-8 ʻaoʻao, lele ka laina

  • Chicago/Turabian no ke kuhikuhia o lalo a me ka Papa Kūmole

  • Waiho ʻia ma ka Dropbox i Laulima ma mua o ka hui ʻana o ka papa

No ka haʻi ʻōlelo:

  • 10-15 minuke

  • Hōʻike ʻia maila kekahi ʻōlelo/kiʻi/mea i kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana

  • Iā ʻoe ke ʻano (no need be fancy)

bottom of page