top of page
img_2724---version-2_med_hr.jpeg

Nā Haʻawina 431

3 Pepeluali 2023

Puke Kamaliʻi - kā mua / hoʻoulu manaʻo

Ua hiki mai nō ka wā!


Inā mākaukau ʻoe no ka hoʻomaka ʻana i ka haku puke kamaliʻi, e hoʻomaka nō. Ma kāu faila, e hōʻike mai nō hoʻi i kahi e kaʻawale ai nā ʻaoʻao - no ka puke, e pahā hoʻi ka huina nui o nā ʻaoʻao ona, me ka helu pū ʻana i ka ʻili o ka puke (ʻo mua me hope).


Inā paha i hiki ʻole i kahi e mākaukau loa ai no ka haku puke, e hoʻomau nō i ka hoʻoulu manaʻo. A, ma ka palapala like o ka puaʻi manaʻo mua, e wehewehe i kēia mau mea ʻelua:

 • nā hemahema āu e mahuʻi ana, a me nā ʻōlelo/hoʻoponopono e loaʻa ana ma loko o ka puke

 • nā loina Hawaiʻi e lilo ana i kahua no kāu puke

Waiho ʻia ma ka faila Puke Kamaliʻi i noa i ka papa, ke ʻoluʻolu.

1 Pepeluali 2023

Hoʻolālā Puke Kamaliʻi

Eia kekahi mau puke hou aku e heluhelu ai i kēia pule, aia ma noeau.org/napuke:

 • ‘Oiai au e hiamoe ana

 • I nehinei, aia ka moa ma kahi o...


‘O ka mea nui naʻe, e hoʻomaka i ka hoʻolālā ʻana i kāu puke ponoʻī e haku ai. He aha kona moʻolelo a me kona mau meʻe? E aʻo ʻia ana kekahi analula? No ka pae hea ia? He aha nā mea ʻē aʻe e aʻo ʻia ma o ia puke? E kiloi aku nō i kou mau manaʻo ma kekahi palapala Google, a waiho ʻia i ka faila Puke Kamaliʻi i noa i ka papa. **ʻAʻole kēia he kā (draft) o kāu puke - he wehewehe wale nō i kou mau manaʻo no ua puke nei.

27 Ianuali 2023

Nā Puke Kamaliʻi (0-3)

Ua waiho ʻia ʻekolu puke kamaliʻi ma kā kākou Waihona Google. E heluhelu aku nō i ia mau puke, a me kēia mau puke a Noʻeau Warner i haku ai. Hiki ke loaʻa ua mau puke nei ma noʻeau.org/napuke.

 • He aha ka inoa o kēia manu?

 • He aha ka iʻa nona kēia hiʻu?

 • Ua lele ka lupe i luna

A laila, e waiho i Pepa Kākau Manaʻo ma kāu faila haumāna. Ma ua pepa nei, e koho i hoʻokahi puke āu i heluhelu ai, a e wehewehe mai i kona pahuhopu nui, nā ʻano mea i hoʻokō i ua pahuhopu nei, a me nā mea waiwai ʻē aʻe āu i ʻike aku ai ma ia puke hoʻokahi. Inā he manaʻo loiloi a he nīnau paha, e hāpai aku nō i loko o kēia pepa. He ½ - 1 ʻaoʻao ka lōʻihi.

25 Ianuali 2023

Hoʻopilipili ("Excuse my back")

Eia hou nā moʻolelo ʻelua e lilo ana i kumu hoʻopilipili no kēia haʻawina:

E koho i kekahi, a ʻo ia ana nō ke alakaʻi i kou haku hou ʻana i ka moʻolelo pōkole no ka huli kua ʻana. E nānā pono i ka leo (tone) o ke kumu hoʻopilipili, a me ke kaʻina ʻōlelo i loko ona. Inā he pāpā ʻōlelo i loko o ke kumu, e hoʻopilipili i ke ʻano o ia pāpā ʻōlelo ma kāu mea ponoʻī. Inā he kaʻina hana "akula" a i ʻole he "when - hana - hopena" kona, e hoʻopilipili aku nō. Hana ʻia kēia i kekahi ʻaoʻao hou aku o kāu moʻolelo mua i haku ai.

20 Ianuali 2023

Haku moʻolelo kikoʻī

"Excuse my back, eh?"


No kēia haʻawina, e lawe i kēia loina hulikua o ka poʻe Hawaiʻi, a e haku i moʻolelo pōkole loa no kēia hana. Mai poina - he moʻolelo kikoʻī nō kēia, no laila mai nō a kākau ma ke ʻano laulā a hoʻokāhuahua. E haʻi mai naʻe no nā minuke he ʻelima paha i kupu ai kekahi hana i pili i kēia loina, a me nā mea ʻē aʻe i pili. He moʻolelo hakuhia nō, ʻaʻole he mea āu i ʻike maka aku ai.


Hoʻokahi paukū o nei poke moʻolelo. Waiho ʻia i kāu faila Hoʻopilipili ke mākaukau.

18 Ianuali 2023

Wong / Kākau Manaʻo

Eia ka haʻawina o kēia pule. E heluhelu i nā moʻolelo ʻelua a Laiana Wong - aia nō ke waiho lā i ka ʻaoʻao Hoʻolauna o nei paena pūnaewele. A laila, e pane mai i kēia nīnau:

 • Hoʻomanaʻo paha ʻoe i kekahi wā āu i lohe a i hoʻopuka ai paha ʻoe i "ka ʻōlelo Hawaiʻi ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi"? Hoʻomanaʻo paha ʻoe i wā i hoʻopuka ʻia ai ka ‘ōlelo haole ma o ka ʻōlelo Hawaiʻi? E wehewehe piha mai.

 • Pili anei kēia mau manaʻo a Wong me kā Basham i hoʻākāka maila? Me ka haku moʻolelo ʻana paha?


Waiho ʻia kāu pepa Kākau Manaʻo (1-2 ʻaoʻao, lele ka laina) ma kāu Faila Haumāna i ka Waihona Google a kākou. Ma mua nō hoʻi ia o ka hui ʻana o ka papa i ka Pōʻakolu.

13 Ianuali 2023

Basham / Kākau Manaʻo

Ma mua o ka papa i ka Pōʻalima, e heluhelu i nā māhele mua ʻelua o kā Leilani Basham moʻolelo (ʻaoʻao 37-45) a me ka panina (ʻaoʻao 61-62). A laila, e kākau i pepa (1-2 ʻaoʻao, lele ka laina) no ka pane ʻana i kēia mau nīnau:

 • Wahi a Basham i kākau ai: "Wahi a lākou [poʻe kūpuna], ‘aʻole nō ʻike ʻia ka Lāhui Hawaiʻi ma kona koko a me kona ʻili. ʻIke ʻia nō naʻe ka Lāhui Hawaiʻi ma nā ʻano like ʻole, e laʻa me ka moʻokūʻauhau, ʻoiai, he pili ko ka Lāhui i kona poʻe kūpuna a i ka ʻāina hoʻi.

 • Pehea e ʻike ʻia ai ka Lāhui Hawaiʻi ma o ka moʻolelo hoʻohialaʻai a me nā mea hou a kākou e haku ai?

 • He aha nā hopena ʻokoʻa o ka ʻike ʻia ʻana o ka Lāhui Hawaiʻi ma kona koko/ʻili, a me ka ʻike ʻia ʻana ma ka moʻokūʻauhau, ka moʻolelo, a pēlā aku?

 • He aha kekahi manaʻo hou aku āu i hoihoi ai i loko o kēia ʻatikala?


Waiho ʻia kēia pepa ma loko o kāu Faila Haumāna, i ka faila Kākau Manaʻo, ma mua o ka hui ʻana o ka papa i ka Pōʻalima.

bottom of page