top of page
henri-berger-standing-in_med_hr.jpeg

Mokuna I - Buke Mele Lāhui

Nā mele i paʻi ʻia i ka Buke Mele Lāhui i puka ma Kēkēmapa, MH 1895.

 

 

MELE

Aole Hopo iho na Hawaii (S. Pinao)

Aloalo Poka i Daimana Hila

Elele a ka Lokoino (Keoni Paaoao)

Uwila i ka Luna o Manoa (Kanalu)

Halepiowai (S. Kaili)

Hawaii i ka Ehuehu (Home Kauwila)

He Ili Ula Au a he Hawaii (K.P. Ulumaheihei)

Hele Malihini ia Manoa (J.W. Kamali)

Hoohui Aina Pala ka Maia (S. Pinao)

Hoolulu ke Aloha Aina (D.K. Kaumiumi)

Hua Kau i ka Umauma (J. Heleluhe & D.K. Koa)

Ke Aloha i ka Puuwai (J.K. Kamali)

Ke Kumu o ke Ola (K.P. Ulumaheihei)

Koolau Ki Pololei (J.W. Kamali)

Kue Hao o ka Lanakila (S. Pinao)

Na Oiwi Hawaii (Kamanawa)

Na Keiki Alo i ka Ehuehu (Henry Enoka)

Puuwai Haokila (J.P. Kina)

Daimana Hila (Weliweli)

bottom of page