top of page

Nā Haʻawina 331

DD126CD9-9F56-4482-9340-8724290E9284_1_105_c_edited.jpg

2 ʻOkakopa 2023

wehewehe kaila

E wehewehe i ia mea he Mele Wahi Pana. E hōʻike mai i kona mau hiʻohiʻona nui a me nā hopena i loaʻa ma o ua mele lā.

 • ½ - 1 ʻaoʻao

 • 1.5 ka hoʻonohonoho lālani

 • 12 pt. ka nui o ke kinonahua

 • paʻi ʻia ma ka pepa

Ma mua o ke paʻi ʻana, e heluhelu i kēia palapala no ka hāʻawi kaha ʻana. A e hoʻoponopono i kēia mau hemahema i ʻike pinepine ʻia.

27 Kepakemapa 2023

Hyde / Kaimalino

E heluhelu ʻia kēia mau moʻolelo nūpepa i pili i ia mea he wahi pana, he mele wahi pana, a he inoa mele kekahi:

E kau hoʻi ka manaʻo i ka pilina me nā mele wahi pana no Maui i hōʻiliʻili ʻia ma ʻaneʻi.

25 Kepakemapa 2023

pepa pōkole

Pepa Pōkole #1 - no ke Mele Kāhea

E koho i hoʻokahi mea a kākou i heluhelu iho nei - he mele paha, he ʻatikala paha e pili ana i ke mele, he māhele paha no ka moʻolelo nona ia mele. Ma ka ʻaoʻao hoʻokahi:

 • e hōʻuluʻulu (summarize) i kāu mea i heluhelu ai - hoʻokahi paukū (paragraph)

 • e hāpai i kekahi nīnau e pili ana i ia mea i heluhelu ʻia, a e pane - hoʻokahi paukū

**he 1.5 lālani ke kōʻā (1.5 spacing)

paʻi ʻia, a lawe ʻia mai i ka papa ma ka Pōʻakahi


Eia kekahi mau nīnau kūpono e hāpai ai a pane:

 • Pehea i pili ai nā aka o kēia mele me kona pōʻaiapili?

 • No ke aha i loaʻa ʻole ai ke kaona ma ke noi o ke mele?

 • Pehea i hoʻokō ai kā Hoʻomanawanui ʻatikala i ka ʻōlelo a Pukui, e speak from your own doorway?

 • Hiki ke hilinaʻi ʻia kā Emerson wehewehe ʻana i kēia ʻano mele?

‘O ka mea nui, e nīnau i kekahi nīnau i hiki ke pane ʻia me kāu mau mea i ʻike ai, i heluhelu ai, a i aʻo ai ma ka papa. ʻAʻole he nīnau no ka ʻike wale ʻana nō i kou manaʻo.


Eia ma ʻaneʻi kekahi wehewehe hou ʻana i kēia haʻawina.

20 Kepakemapa 2023

kāhulu pepeke

Eia ma ʻaneʻi kekahi haʻawina hoʻomaʻamaʻa no ke kāhulu pepeke. E hana ma mua o ka hele ʻana i ka papa - ma laila e hoʻoponopono a kamaʻilio ʻia ai.

E hoʻomākaukau nō hoʻi no ka heluhelu ʻana i ke mele kāhea a kāu hui i haku ai, a lohe ʻia i mua o ka papa.

18 Kepakemapa 2023

ka haku ʻana i mele kāhea

E nānā hou i nā mele kāhea i loaʻa iā kākou:


Ma loko o ua mau mele nei, e ʻimi i ke ālaina/pilikia, ka pahuhopu e loaʻa aku, a me ke noi komo. E kau hoʻi ka manaʻo i ke ʻano o nā ʻōlelo a me nā hōʻailona/aka i hoʻopuka ʻia no ia mau mea ʻekolu.


**Hoʻoponopono ʻia: ʻAʻole kēia ʻo ka wā e hana ai i ka Pepa Pōkole no ke Mele Kāhea. ʻO ka lā 25 o Kepakemapa ka palena pau.

11 & 13 Kepakemapa 2023

hiʻiakaikapoliopele / wehewehe kaila

E hele aku nō i ka papa i ka Pōʻakahi; na Kuehu e alakaʻi i ke kamaʻilio ʻana. No ia lā, ʻaʻohe ʻaoʻao Zui e hui aku ai, no laila e hele kino nō. Eia ka haʻawina heluhelu no ia papa:

Inā mākaukau ʻoe, a hiki iā ʻoe ke heluhelu i kēia mau pukana (issues) ʻekolu, e heluhelu nō. Inā paʻakikī kou heluhelu ʻana i ka mea holoʻokoʻa, e heluhelu pono i nā mele a Hiʻiaka a me Lohiʻau i hāpai aʻe ai - ma laila nō ka ʻike e wehe ʻia ana i loko o ka papa.


No ka Pōʻakolu

E kākau ʻia kāu Wehewehe Kaila mua, no ia mea he Mele Kāhea. Aia ma ʻaneʻi ka wehewehe ʻana i kēia haʻawina. E paʻi aku nō a lawe mai i ka papa ma ka Pōʻakolu, lā 13 o Kepakemapa.

6 Kepakemapa 2023

he mau Mele Kāhea

Mai poina, ʻaʻohe kula i ka lā 4 o Kepakemapa. Ke hui kākou i ka lā 6, e luʻu koke iho ana kākou i ka nānā, ka hoʻopuka, a me ke kālailai ʻana i nā Mele Kāhea. Eia ka haʻawina e hoʻokō ai:

30 ʻAukake 2023

Emerson / Westervelt

Eia nā mea e heluhelu ai no ka Pōʻakolu. Puka lāua a ʻelua i ka makahiki 1915, he ʻeiwa makahiki ma hope mai o kā Poepoe "Moolelo Hawaii Kahiko." 


Pehea e ʻokoʻa ai ke kuanaʻike - ka "doorway" paha - e kū ai ʻo Poepoe, ʻokoʻa ko Emerson mā? Hoʻokō ʻia nā pahuhopu like e kā lākou mau moʻolelo i palapala ai?

28 ʻAukake 2023

Duckworth & Poepoe

E heluhelu mai i kēia mau mea:

Ma kā Duckworth moʻolelo, hāpai ʻia ka manaʻo ʻo ka "speaking from your own door." He aha ka manaʻo a me ka waiwai o ua kuanaʻike nei? Pehea e hoʻokō ai ʻo Poepoe i ia hana ma nā pukana mua o kāna moʻolelo?


‘Aʻohe mea e kākau ai i kēia pule. E heluhelu aku, a e hoʻomākaukau no ke kamaʻilio ʻana i ka Pōʻakahi

23 ʻAukake 2023

e kākau liʻiliʻi no ia mea he Hawaiian Composition

Maliʻa paha ua hoʻāla ʻia kekahi mau manaʻo no ka HC ma muli o ke kamaʻilio ʻana o nā hui liʻiliʻi. E kau hou ka manaʻo i kēia mau nīnau nei:

 • He aha nā  pahuhopu nui e hoʻokō ʻia e ka Hawaiian Composition? (I loko o ke Kanaka hoʻokahi, ka ʻohana paha, ka lāhui, a pēlā aku nō.)

 • He aha kekahi kiʻi hoʻokahi nāna e hōʻike mai i ke ʻano o ka HC? E wehewehe mai i kēia hōʻailona a me kona pilina i ke Composition Hawaiʻi.

Kikokiko ʻia kou mau manaʻo a piha ka ½-1 ʻaoʻao (lele ka laina). Lawe ʻia maila hoʻi i ka papa ma ka Pōʻakolu.

bottom of page