top of page
img_2730_med_hr.jpeg

Loina Kākau & Hoʻopilipili

He wahi kaao

Ka Nupepa Kuokoa. 18 Ianuali 1862

He moʻolelo pōkole kēia no ka piʻi ʻana o kekahi kanaka i uka o Paliuli. Hoʻokipa ʻia ʻo ia e nā ʻelemakule e noho ana i ia uka anoano, a hoʻi mai i kauhale, hoʻopūʻiwa ʻia hoʻi.


Nā loina kākau o loko:

  • ka piko o ka moʻolelo: nei/lā, mai/aku, kēia

  • ke kamaʻilio ʻana

  • ke kūpono o ka inoa

hoʻīli ʻia ka moʻolelo

bottom of page