top of page

31 Ianuali 2024

He Kaʻao no ka ʻAnae

Eia kekahi kaʻao pōkole e heluhelu ai no ka papa i ka Pōʻakolu:

"He Kaao no Kaanae." Ke Au Okoa, 17 Kepakemapa 1866.


E kau hoʻi ka noʻonoʻo i nā mea hoihoi o ka haku moʻolelo, pēlā pū me kona anaina, kona pae ʻōlelo, kona kaila, a pēlā aku.

bottom of page