top of page

4 Malaki 2024

Ka Puke Kamaliʻi / Keiki

I kēia pule, e ho‘omaka kākou i ka heluhelu a me ke kama‘ilio ‘ana no ia mea he puke kamali‘i a he puke keiki paha. I mea e ho‘omākaukau iki ai, e kau aku ma ke kahua pūnaewele ‘o noeau.org/napuke. E koho i ‘ekolu puke a e heluhelu aku. Ma hope o ka heluhelu ‘ana, e waiho i mana‘o ma loko o kāu puke kākau no ka pane ‘ana i kekahi nīnau o lalo nei:

  • he aha nā ha‘awina o kēia mau puke?

  • he aha nā mea a ke keiki e hoihoi ai ke heluhelu ‘o ia i kēia mau puke?

  • he aha ke kuleana o ka pīna‘i ma kēia mau puke?

bottom of page