top of page

2 ʻOkakopa 2023

"Hiiakaikapoliopele"

No ka moʻolelo ʻo Hiʻiakaikapoliopele, e heluhelu ʻia kā Hoʻoulumāhiehie i kākau aku ai. Ua paʻi ʻia i ka puke ma lalo o Puakea Nogelmeier a me Awaiāulu, paʻi ʻia hoʻi i ka nūpepa ʻo Ka Na'i Aupuni i nā makahiki 1905-06.


E heluhelu kākou a pau i ka māhele mua (a hiki i ko Hiʻiaka haʻalele ʻana iā Halemaʻumaʻu) a me ka māhele hope (mai ka wā i wāwahi ai ʻo Hiʻiaka i nā papa honua o Halemaʻumaʻu a hiki i ka hopena). A, e koho kēlā me kēia haumāna i māhele o waena e heluhelu ai a e haʻi hou mai ai i ka papa i ka lā 2.


Na ka Hui E ke Kālai Manaʻo - waiho ʻia i kēia faila ma ka pō Lāpule. Na ka Hui A hoʻi ka heluhelu ʻana i ia mau pepa a me ka hāpai ʻana i mau manaʻo e hoʻoulu ai i ke kamaʻilio pū.


**Eia kekahi, mai poina ka hoʻomaka ʻana i kāu pepa Wehewehe Mele. ʻO ka lā 9 o ʻOkakopa ka palena pau a me ka lā haʻi ʻōlelo!

bottom of page