top of page
51A7D1DD-BA9B-4C1A-8CBA-23ED13475CFC_1_105_c_edited.jpg

Nā Haʻawina 601

2 ʻOkakopa 2023

"Hiiakaikapoliopele"

No ka moʻolelo ʻo Hiʻiakaikapoliopele, e heluhelu ʻia kā Hoʻoulumāhiehie i kākau aku ai. Ua paʻi ʻia i ka puke ma lalo o Puakea Nogelmeier a me Awaiāulu, paʻi ʻia hoʻi i ka nūpepa ʻo Ka Na'i Aupuni i nā makahiki 1905-06.


E heluhelu kākou a pau i ka māhele mua (a hiki i ko Hiʻiaka haʻalele ʻana iā Halemaʻumaʻu) a me ka māhele hope (mai ka wā i wāwahi ai ʻo Hiʻiaka i nā papa honua o Halemaʻumaʻu a hiki i ka hopena). A, e koho kēlā me kēia haumāna i māhele o waena e heluhelu ai a e haʻi hou mai ai i ka papa i ka lā 2.


Na ka Hui E ke Kālai Manaʻo - waiho ʻia i kēia faila ma ka pō Lāpule. Na ka Hui A hoʻi ka heluhelu ʻana i ia mau pepa a me ka hāpai ʻana i mau manaʻo e hoʻoulu ai i ke kamaʻilio pū.


**Eia kekahi, mai poina ka hoʻomaka ʻana i kāu pepa Wehewehe Mele. ʻO ka lā 9 o ʻOkakopa ka palena pau a me ka lā haʻi ʻōlelo!

25 Kepakemapa 2023

"Ka Moolelo Hawaii Kahiko" / he mele e wehewehe ai

Eia ka mea e heluhelu ai no ka Pōʻakahi:

Poepoe, Joseph Mokuʻōhai. Ka Moolelo Hawaii Kahiko.


Na ka Hui A e hana i ke Kālai Manaʻo - a waiho ʻia i loko o kēia Faila Google. Na ka Hui E e hoʻomākaukau i mau nīnau a manaʻo no ka pane ʻana i ua mau pepa nei, a me ka hoʻoulu ʻana i ke kamaʻilio ma ka papa.


Eia hoʻi, ke huli aʻe nei ka maka i ia mea he Moʻolelo Hawaiʻi; mau nō naʻe ka maliu ʻana i nā Mele. E koho i mele āu e wehewehe ai no ka Pepa Liʻiliʻi mua. Lawe ʻia maila kekahi mau koho i ka Pōʻakahi (a i ʻole ma mua iho, ma o ka leka uila), a paʻa nō i ia papa.

11 Kepakemapa 2023

"He Mele Pule" / Kālai Manaʻo 1E

‘Aʻole e hui ka papa i ka lā 4 o Kepakemapa - he lā nui ia. A hoʻokuʻu ʻia ka papa i ka lā 11 - he wā nui ia no koʻu ʻohana. E makaʻala i kaʻu leka uila, a loaʻa kekahi hola ʻokoʻa e hui ai kākou. Mahalo i ka hoʻomanawanui ʻana mai!


Eia ka moʻolelo wehewehe mele no kēia (mau) pule:

Theodore Kelsey. "He Mele Pule no na Waa a Kana." Ke Alakai o Hawaii.


Na ka hui E ke Kālai Manaʻo. Waiho ʻia ma kēia Faila Google ma mua o ke ao ʻana aʻe o ka lā 11 o Kepakemapa. ʻO ka hui A hoʻi, na ʻoukou e hoʻomākaukau i mau nīnau a manaʻo e hāpai ai i ka papa, i ʻono ai ke kolekole ke hui kākou.

28 ʻAukake 2023

"He Mele no Kamehameha V." / Kālai Manaʻo 1A

Eia nō ka moʻolelo e heluhelu ai i kēia pule:

"He Mele no Kamehameha V." Ke Alakai o Hawaii.


Na ka Hui A e hana i ke Kālai Manaʻo mua. ʻImi ʻia kekahi paukū koʻikoʻi a hoihoi paha o nei moʻomoʻolelo; kikokiko hou ʻia a kālailai ʻia nō hoʻi. Aia nō ma kēia ʻaoʻao o ka paena pūnaewele nei kekahi mau nīnau e kōkua aku i kēia ʻano o ka noʻonoʻo a me ke kākau. Kikokiko ʻia kāu pepa e like me ka mea i wehewehe ʻia ma ka ʻolokeʻa papa, a waiho ʻia ma ka faila "Kālai Manaʻo" o kā kākou Waihona Google. ʻO ka pō Lāpule (27 ʻAukake) ka palena pau.


Na ka Hui E nō e hoʻomākaukau i mau manaʻo e hāpai ai i loko o ka papa, i ka wā a kākou e kamaʻilio ai no kēia moʻolelo wehewehe mele. E heluhelu i nā pepa i kākau ʻia e nā hoa papa a me ka palapala "He Mele no Kamehameha V." A lilo ia i kahua no kou kūkulu manaʻo ʻana, a me ka hāpai ʻana paha i mau nīnau hou aku - no ka papa a i ʻole no ka haumāna nāna i kākau i ka pepa.

bottom of page