top of page

23 ʻOkakopa 2023

"Kamehameha I: Ka Na-i Aupuni o Hawaii"

E heluhelu ʻia nō kēia moʻolelo i paʻi ʻia ma ka nūpepa ʻo Ka Na'i Aupuni

Ka Moolelo o Kamehameha I, Ka Naʻi Aupuni o Hawaii Nei.


Na ka Hui E ke Kālai Manaʻo - waiho ʻia ma kēia faila. Na ka Hui A hoʻi ka hoʻokamaʻilio.


Eia kekahi, e hoʻomaka i ka hoʻolālā ʻana i kāu pepa noiʻi e kākau ai no ka hopena o ke kau. Aia nō iā ʻoe ke kumumanaʻo - he nīnau paha i hāpai ʻia i loko o kekahi papa, he nīnau paha no ka pilina ʻōlelo, he māhele paha no kāu papahana laeoʻo, he manaʻo paha i pili i ia mea he literature Hawaiʻi, a pēlā aku nō. E nalu iho, a hele mai i ka papa me kekahi mau manaʻo a koho paha.

bottom of page