top of page

9 ʻOkakopa 2023

Wehewehe Mele

‘O ka lā kēia e hoʻokō ai i ka Pepa Liʻiliʻi mua a me ona haʻi ʻōlelo. 


No ka pepa:

  • 8-10 ʻaoʻao, lele ka laina

  • wehewehe ʻia kāu mele i koho aku nei, e like me ka mea e pono ai kāu pahuhopu (hoʻākāka i nā lālani pākahi; haʻi hou i ka moʻolelo o ia mele; na ke mele e aʻo mai i kekahi haʻawina; a pēlā aku)

  • waiho ʻia i kēia faila i ka pō ma mua o ka hui ʻana o ka papa


No ka haʻi ʻōlelo:

  • 10-15 minuke

  • he māhele hōʻikeʻike (he mana kuhi, he kiʻi, he palapala ʻāina paha, a me nā hua ʻōlelo o ke mele)

bottom of page